Taisyklių antraštė

PATVIRTINTA

BĮ sporto centro direktoriaus

Vaido Liutiko

2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-43

 

 

TENISO KORTŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

1. Visi teniso kortų lankytojai ir jų svečiai turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su sporto komplekso patalpose ir/ar teritorijoje esančiais asmenimis.

Šių taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasi teniso kortų lankytojų interesų, sudaryti geriausias sąlygas sportuoti ir tinkamai prižiūrėti teniso kortus. Visi teniso kortų lankytojai turi laikytis šių taisyklių ir atitinkamose situacijose skatinti kitus jų laikytis.

2. Šios taisyklės taip pat jų pakeitimai/papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami Sporto centro internetiniame puslapyje www.gargzdusc.lt bei skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildymais/pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

*Šios taisyklės gali būti bet kada koreguojamos ar papildytos tiek mūsų iniciatyva, tiek atsakingų Lietuvos valdžios institucijų nurodymu.

 

Privalomi ribojimai

3. Kortų aikštelėje gali būti tik sportuojantys dalyviai, kiti asmenys į aikštelę neįleidžiami.

4. Žaidėjai privalo vengti tiesioginio fizinio kontakto, turi griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo čiaudėjimo etiketas).

5. Minimalus socialinis atstumas tarp žmonių kortuose privalo būti ne mažesnis kaip 1 m.

6. Visiems, kurie jaučiasi prastai, serga ir (ar) patenka į koronaviruso rizikos grupes, draudžiama lankytis kortuose.

7. Šie ribojimai privalomi iki karantino Lietuvoje pabaigos.

 

Žaidimo laikas

8. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teniso kortai (Kvietinių g. 28, Gargždai) dirba: I – VII nuo 08.00 iki 21.00 val.

9. Žaidimo laikas teniso kortuose yra rezervuojamas ir derinamas iš anksto su teniso kortų administratoriumi – Sporto centro administracija (J. Janonio g. 9, Gargždai, tel. Nr. 8 46 455290, 8 620 34352, Vaidas, info@gargzdusc.lt).

10. Žaidėjai gali naudotis paslaugomis tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti rezervacijų laiką su administratorium.

11. Atvykę į treniruotę ar užsiėmimus anksčiau laiko Nuomininkai į teniso kortus neįleidžiami! Nuomininkas privalo atvykti sutartyje nustatytu laiku ir nustatytu laiku apleisti patalpas (į nuomos laiką - įskaičiuota viskas: persirengimas, inventoriaus pasiruošimas, susitvarkymas, maudymasis, pertraukėlės ir kiti nenumatyti atvejai susiję su teniso kortų naudotoju).

12. Vartai atrakinami 5 min. prieš treniruotę ir užrakinami 5 min. po treniruotės.

 

Klientų elgesio normos ir žaidėjų etiketas

13. Visi teniso kortų lankytojai turi deramai elgtis – draudžiama: rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, spjaudytis ir mėtyti kramtomąją gumą ant teniso kortų dangos, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti teniso kortų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams, vartoti alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas, taip pat draudžiama nuo jų apsvaigus atvykti ir dalyvauti treniruotėse, varžybose, sporto užsiėmimuose.

14. Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos.

15. Draudžiama: vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas; pasisavinti teniso kortų sportininkų ir lankytojų turtą.

16. Nepilnamečiai sportininkai gali lankytis teniso kortose tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų. Tėvas/mama/globėjas/treneris prisiima visą atsakomybę už vaiko padarytus šių taisyklių pažeidimus.

17. Duše slidžios grindys - didelė tikimybė susižeisti! Patartina duše avėti savo šlepetėmis.

18. Į tualetą nemesti popieriaus, jokių daiktų.

19. Jei asmuo elgiasi nedrausmingai teniso kortų lankytojai privalo vieną kartą įspėti, o po antro įspėjimo liepti išeiti iš teniso kortų ir jo patalpų. Kilus konfliktinei situacijai iškviesti policiją, bendru pagalbos numeriu 112 ir informuoti teniso kortų administratorių apie įvykį tel. Nr. 8 46 455290, 8 620 34352.

 

Inventorius

20. Kiekvienas žaidėjas turi turėti savo teniso raketes bei keletą kamuoliukų, nes teniso raketė paprastai renkamasi atsižvelgiant į individualias kiekvieno žaidėjo savybes bei poreikius. Patyrę žaidėjai paprastai turi po dvi ar daugiau rakečių, tad vieną visuomet galės paskolinti.

21. Teniso kamuoliukai, kaip ir raketės, pirmuosius kartus tikrai neturi reikšmės. Ko patariame vengti, tai pačių pigiausių bei senoviškų kamuoliukų, kurie yra ne tik keistos išvaizdos, bet ir dažniausiai neatitinka dabartinių standartų (yra prastos kokybės, per minkšti arba per kieti ir pan.).

22. Pamačius, jei kas sugedo (pvz. sporto inventorius, klozetai, dušai, šviestuvai), labai prašome pranešti administracijai.

23. Nuomininkai, sugadinę teniso kortų turtą, privalo atlyginti materialinius nuostolius. Patys suremontuoja arba atlygina žalą pinigine išraiška.

 

Baigiamosios nuostatos

24. Visi žaidėjai teniso aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir tik atitinkamai teniso treniruotėms skirtą avalynę (dėvėti dangos netepančią avalynę).

25. Pasibaigus treniruotėms, varžyboms ar sporto užsiėmimams teniso kortai ir pagalbinės patalpos - paliekamos tvarkingos, visi panaudoti daiktai ir inventorius turi būti sudėti į savo vietas (taip pat nepamirškite susirinkti ir savo daiktų!).

26. Teniso kortų administratorius neatsako už teniso kortose ar jo patalpose paliktus asmeninius daiktus (rasti daiktai administracijoje saugomi 15 dienų).

27. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine ar administracine tvarka. Administracinėn atsakomybėn pažeidėjas traukiamas įstatymų nustatyta tvarka.

______________________________________